Minust

Minust ja vandetõlgindusest

 

Minu nimi on Sirje Sinivee. Olen Tallinna Ülikoolis omandanud bakalaureusekraadi inglise filoloogias ja magistrikraadi kirjalikus tõlkes, kuid nendest kraadidest märksa olulisemaks pean oma töökogemust. Olen tõlkijana tegutsenud 12 aastat, suurema osa sellest ühes Eesti suuremas advokaadibüroos, kus tõlkisin ja toimetasin igapäevaselt erinevaid õigustekste. Töö käigus olen end õigusvaldkonnaga kurssi viinud nii õigusalase kirjanduse lugemise ja koolitustel osalemisega kui ka ülikoolis õigusaineid kuulates. Pean pidevat õppimist ja enese arendamist väga oluliseks ning alati, kui puutun kokku uue valdkonnaga, üritan selle kohta taustateadmisi koguda. Ilma selleta on võimatu head tõlget teha.

 

Olen arvamusel, et on võimatu olla samavõrra tugev väga paljudes erinevates valdkondades ja keeltes. Seetõttu tegelen ainult õigustekstide tõlkega inglise keelest eesti keelde ja vastupidi. Las muude valdkondade tekste tõlgivad inimesed, kes on selle valdkonna spetsialistid. Minu seisukohta väljendab hästi ingliskeelne kõnekäänd jack of all trades, master of none.

 

Alates 2016. aastast tegutsen inglise keele vandetõlgina. Vandetõlk on tõlkija, kelle teadmisi on riiklikul tasemel kontrollitud ja kes võib kinnitada tehtud tõlke õigsust (kuni 2020. aastani võib võõrkeelest eesti keelde tõlgitud tekste kinnitada ka notar, kuid tema kinnitab üksnes tõlkija allkirja õigsust). Isegi kui tõlke õigsust ei ole vaja kinnitada, on mõistlik tellida õigusteksti tõlge vandetõlgilt, sest tema teadmisi ja oskusi on kontrollitud ja ta kannab suuremat vastutuse oma töö kvaliteedi eest.